Trappemøbel

Oppdragsgiver: Privat bolig

Omfang: 

År: 2022

...

Vi har bistått med 

  • Konseptutvikling

  • Valg av materialer

  • Produksjonstegninger

  • Oppfølgning av produksjon

Foto: At Wallpaper