Formidling av JOBB oppdrag innen interiørkonsultasjon - landsbasis

Designsamfunnet har som mål å formidle interiørdesignere til kunder. Du mottar timelønn for dine produserte arbeidstimer. Medlemmer er registrert på timebasis i deltid eller du har eget selskap og sender oss timefaktura.

Er du interiørarkitekt, interiørdesigner eller interiørkonsulent?                                                                                                  Du kan delta i Designsamfunnet med din fagkompetanse. Vi promoterer deg og formidler jobb-oppdrag basert på at vi har tilgang til profilbilde, din erfaring, utdanning. Men alt basert på en evaluering av din søknad - se skjema nedenfor. 

Ønsker du praksisplass?                                                                                                                                                                  Du kan delta i Designsamfunnet som lærling ( trainee ) via en praksisplass over 3 måneder. Du kan søk om dette med kunnskaper fra skoleprogram Modul A hos Norsk Interiørskole https://norskinteriorskole.no/praksisplass-                                        Har du gjennomført interiørdesign modul B og C vil du få direkte tilgang til praksisplass.   

Rådgiver for mer informasjon: Ronald Moholt tel 97018045 ronald@designsamfunnet.no 

Vi har gjennom mange år hatt et nært samarbeid med Norsk Interiørskole.  www.norskinteriorskole.no                                  Gjennom dette samarbeidet har vi identifisert et behov i markedet for å etablere et designsamfunn, der vi kan bygge et jobb-tilbud og et inspirerende fellesskap hvor man deler nettverksfordeler, tekniske systemer og ressurser for profesjonell oppfølging av kundeprosjekter. I fellesskapet kan relasjoner og kunnskap foredles til vekst for alle medlemmer.

Medlemsfordeler 

Medlemmer av Designsamfunnet har muligheten til å få hjelp med kunnskapskrevende oppdrag fra mentorer i fellesskapet, og dele ansvaret med andre, slik at byrden letter for våre medlemmer.

Du gis tilgang til svært inspirende studio og showroom fasiliteter for dine kundemøter. Her benytter vi møterom og timebasert deling av kontorplass i fellesskapet. Din hverdag blir inspirende og du møter andre spennende aktører i bransjen. Alt i et delingsprinsipp.

Tekniske konsultasjoner og tegnetjenester tilbys til rabatterte priser. Medlemmer har muligheten til å dra nytte av nettverket og ekspertisen til Designsamfunnet for å løse eventuelle utfordringer som kan oppstå i deres prosjektene, samt finne gunstige innkjøpsavtaler. Sistnevnte vil kommer både medlemmer og deres sluttkunder til gode. Designsamfunnet vil formidle oppdrag til våre medlemmer.

Videre vil Designsamfunnet bidra til kunnskapsformidling og nettverkbygging gjennom å invitere medlemmer til kunnskapssamlinger, og produkt- og leverandørpresentasjoner. 

Som medlem står du ikke alene,
du er en del av en gruppe, et fellesskap.

Vilkår og krav til medlemskap i Designsamfunnet

 • Du inngår 6 måneders medlemskap i designsamfunnet (avvik for deg med praksisplass). 

 • Du tar med utvalgte oppdrag inn i fellesskapet og designsamfunnet formidler jobber til deg. 

 • Du betaler for den rådgivning og mentorhjelp du benytter fra designsamfunnet.

 • Du aksepterer de vilkår* som gjelder for å benytte studio og kontorer på Drammensveien 130. 

 • Medlemmer beholder sin egen firmaprofil og kan fortsatt opptre selvstendig, men tilkjennegir samarbeidet og medlemmskapet utad.

 • Medlemmer beholder eierskapet til egne prosjekter, men aksepterer at Designsamfunnet foretar innkjøp på vegne av prosjektet.   

Vilkår*

 • Du binder deg til 6 måneders medlemskap, som fornyes halvårlig eller sies opp av deg, eller Designsamfunnet før uløp av måned 5 i halvårsperioden.
 • For tilgang til Studio på Drammensveien 130 i bygg B - med tidsbestemt kontorplass og for kundemøter - betaler du et månedsbidrag for din deltakelse. ( etter nærmere avtale ) 
 • Et viktig krav er at du som medlem tar med prosjekter inn for ansvarsdeling i årsperioden. I fellsskap foretas en nytteverdi-vurdering ved utløp av halvårsperioder.
 • Alle vesentlige innkjøp knyttet til prosjektet du bringer til Designsamfunnet vil bli gjennomfakturert mot deg, eller din kunde. På denne måte kan du om ønskelig selv sluttfakturere din egen kunde fra ditt eget firma. Det er akseptert at du da kan bruke påslag ved viderefakturering.
 • Du kan som medlem låne møterom og stasjonær Mac for tegneprogram i Studio (ved booking/tidsbestemt).
 • Du betaler for ekstra tegnehjelp i ArchiCad (til en rabattert pris).

Oppdrag formidlet til deg via samfunnet faktureres av Designsamfunnet mot kunde. Du fakturer samfunnet for slike oppdrag etter din registrerte timeliste i prosjektet. Oppdrag du tar med inn til samfunnet blir gjennomfakturert med retur provisjon til deg for varekjøp fra avtaleleverandører. I sistenvnte tilfelle fakturer du også timer mot designsamfunnet. Alle oppdrag promoteres som et samarbeid mellom Designsamfunnet og medlemmers egen merkeprofil (gjelder både egne oppdrag og oppdrag formidlet til medlemmer via At Wallpaper).

Søk medlemskap ved å fylle ut kontaktskjemaet. 

Interiørarkitekt
Interiørdesigner
Interiørkonsulent
Møbeldesigner

Fortell gjerne om dine erfaringer og hvilket type oppdrag du ønsker å gjennomføre i samarbeid med Designsamfunnet.

hCaptcha