At Wallpaper tilbyr medlemskap i Designsamfunnet
for interiørdesignere og interiørarkitekter.

Designsamfunnet er et initiativ som har som mål å fremme samarbeid mellom bedrifter, spesielt for selvstendige næringsdrivende innen interiørdesign som jobber alene og ønsker medspillere med nyttig kunnskap om krevende prosjekter.

At Wallpaper har gjennom mange år hatt et nært samarbeid med Norsk Interiør Skole (NIS), der vårt team med interiørarkitekter har bistått med undervisning og mentorveiledning til NIS-studentene. Gjennom dette samarbeidet har vi identifisert et behov i markedet for å etablere et designsamfunn, der vi kan bygge et nyttig og inspirerende fellesskap hvor man deler nettverksfordeler, tekniske systemer og ressurser for profesjonell oppfølging av kundeprosjekter. I fellesskapet kan relasjoner og kunnskap foredles til vekst for alle medlemmer.

Medlemsfordeler 

Medlemmer av Designsamfunnet har muligheten til å få hjelp fra At Wallpaper med kunnskapskrevende oppdrag, og dele ansvaret med erfarne interiørarkitekter, slik at byrden letter for våre medlemmer.

Gjennom nettverket hos Designsamfunnet kan medlemmer få støtte og råd fra andre medlemmer, eller fra ansatte hos At Wallpaper der tekniske konsultasjoner og tegnetjenester tilbys til rabatterte priser. Medlemmer har muligheten til å dra nytte av nettverket og ekspertisen til Designsamfunnet for å løse eventuelle utfordringer som kan oppstå i deres prosjektene, samt finne gunstige innkjøpsavtaler. Dette inkluderer blant at vi på At Wallpaper deler våre rabatter med leverandører vi samarbeider med, slik at medlemmer av designsamfunnet også kan dra nytte av dem. Sistnevnte vil kommer både medlemmer og deres sluttkunder til gode. I tillegg vil Designsamfunnet kunne formidle oppdrag til våre medlemmer, dersom At Wallpaper har et overskudd av prosjekter som vårt team er forhindret til å påta seg.

Videre vil Designsamfunnet bidra til kunnskapsformidling og nettverkbygging gjennom å invitere medlemmer til kunnskapssamlinger, og produkt- og leverandørpresentasjoner. Samt vil Designsamfunnet organisere fellesreiser til messer og utstillinger for alle medlemmer.

Som medlem står du ikke alene,
du er en del av en gruppe, et fellesskap.

Vilkår og krav til medlemskap i Designsamfunnet

 • Du inngår ett års medlemskap i designsamfunnet (fornyes årlig). 

 • Du tar med dine oppdrag inn i fellesskapet og deler jobben med oss.

 • Du betaler for den rådgivning du benytter fra medlemmer og oss i designsamfunnet.

 • Du aksepterer de vilkår* som knytter deg til medlemskapet.

 • Medlemmer beholder sin egen firmaprofil og kan fortsatt opptre selvstendig, men tilkjennegir samarbeidet og medlemmskapet utad.

 • Medlemmer beholder eierskapet til egne prosjekter, men aksepterer at Designsamfunnet foretar innkjøp på vegne av prosjektet.   

Vilkår*

 • Du binder deg til 1 års medlemskap, som fornyes årlig eller sies opp av deg, eller Designsamfunnet før uløp av måned 11 i årsperioden.
 • Alle medlemmer betaler en årsavgift a kroner 2.500,-. Dette kan deles opp i halvårlige innbetalinger på 1250,-
 • Et viktig krav er at du som medlem tar med prosjekter inn for ansvarsdeling i årsperioden.I fellsskap foretas en nytteverdi-vurdering ved utløp av årsperioder.
 • Alle vesentlige innkjøp knyttet til prosjektet du bringer til Designsamfunnet vil bli gjennomfakturert mot deg, eller din kunde. På denne måte kan du om ønskelig selv sluttfakturere din egen kunde fra ditt eget firma. Det er akseptert at du da kan bruke påslag ved viderefakturering.
 • Du betaler for eventuelt lån av møterom, kontorplass eller tegneprogram (til en rabattert pris).
 • Du betaler for tegnehjelp i ArchiCad (til en rabattert pris).

Oppdrag formidlet til deg fra designsamfunnet skjer via kundeservice for Designsamfunnet, og disse faktureres av At Wallpaper mot medlemmer. Egne oppdrag (dvs. dine egne kunder som du tar med inn i fellesskapet) fakturerer medlemmer på egenhånd. Medlemmer vil i motta en faktura fra Designsamfunnet for alle tilleggstjenester som benyttes (rådgivning og tegnetjenester). Alle oppdrag promoteres som et samarbeid mellom Designsamfunnet og medlemmers egene merkeprofil (gjelder både egne oppdrag og oppdrag formidlet til medlemmer via At Wallpaper).

Søk medlemskap ved å fylle ut kontaktskjemaet. 

Interiørarkitekt
Interiørdesigner
Interiørkonsulent
Møbeldesigner

Fortell gjerne om dine erfaringer og hvilket type oppdrag du ønsker å gjennomføre i samarbeid med Designsamfunnet.

hCaptcha